メインコンテンツにスキップ

Majster/ majsterka vo výrobe

トルナヴァ, Trnava - 勤務地を探す プロダクション フルタイム

職務記述書

Company description

IKEA Industry je medzinárodná priemyselná skupina, ktorá bola založená v roku 1991 spoločnosťou IKEA a zameriava sa na výrobu a distribúciu nábytku. IKEA Industry je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, v ktorej môže každý prispieť svojím nápadom či názorom. Sme si vedomí toho, že naši ľudia sú cennou devízou, bez ktorej by tento rozvoj nebol možný. Vytvárame pracovné podmienky, umožňujúce zamestnancom neustály rozvoj.


Job description

Vašimi hlavnými pracovnými úlohami bude:

 • riadenie teamleadrov v časti prevádzky, ktorá Vám bude pridelená podľa plánu výroby,
 • nastavenie a zoradenie liniek podľa Technickej dokumentácie (Dielenské výkresy dielcov, Baliace inštrukcie pre hotové výrobky, Technologický postup, Procesné mapy),
 • vykonávať medzioperačnú kontrolu a výstupnú kontrolu podľa príslušných PKI,
 • byť  prítomný na zmenových poradách svojich predákov pri nástenkách, kontrolovať správnosť vykonávania úloh a poskytovať im spätnú väzbu,
 • zodpovedať za časové a kapacitné využitie strojných zariadení,
 • prezentovať dôvody  nekvality  a prijímať opatrenia,
 • zodpovedať za časové využitie ľudských zdrojov,
 • kontrolovať plánovanú dennú údržbu a čistenie podľa PKI
 • kontrolovať vyplnenia Zmenového hlásenia pre príslušnú linku,
 • kontrolovať zápis správnych dát o výrobe  v MOVEX-e - Odpis práce 
 • organizovať a vykonávať inventúry rozpracovanej výroby,
 • vypracovávať podklady pre výplaty a prémie priamych podriadených a odovzdávať ich v termíne na personálne oddelenie,
 • kontrolovať dodržiavanie všetkých  platných, všeobecných a interných predpisov oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia na pracovisku,
 • zodpovedať za poriadok a čistotu vo fabrike (5S, separácia odpadu, atď.)
 • koučovať lídrov.

Qualification
 • Úplné stredoškolské vzdelanie technického alebo drevárskeho smeru, príp. vysokoškolské.
 • Orientácia v normách a v technických podkladoch v drevárskej výrobe.
 • Kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevárskej výrobe.
 • Kontrola plnenia operatívnych plánov drevárskej výroby.
 • Vedenie prevádzkovej dokumentácie drevárskej výroby.
 • Spracovanie podkladov na odmeňovanie pracovníkov v drevárskej výrobe.
 • Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v drevárskej výrobe.
 • Schopnosť delegovať úlohy.
 • Systematické riešenie problémov.
 • Znalosť konceptu štíhlej výroby.
 • Identifikovanie plytvania prostriedkami.

More Information

Doba určitá s možnosťou predĺženia.
Miesto práce: Trnava

Nástupná mzda: 1400 € (v závislosti od skúseností kandidáta a úrovne komunikácie v anglickom jazyku)

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 13-ty plat (1 plat navyše v priebehu aktuálneho finančného roka),
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • kurzy anglického jazyka počas pracovnej doby hradené zamestnávateľom,
 • výhodné stravovanie priamo v závode,
 • zľavy na nákupy v IKEA,
 • príspevok do penzijného fondu,
 • príplatky, jubilejné odmeny a iné,
 • možnosť vzdelávania a odborného rastu.